1 _ تصنیف قدیمی سیاهی شب . تنظیم برای دو سنتور  و اجرا محسن غلامی

2 _ قطعه پاییز .تکنوازی سنتور.تنظیم و اجرا محسن غلامی.انتشار توسط موسسه فرهنگی هنری آوای برگریزان با شماره مجوز4019_1397 و کتابخانه ملی  22786و

3 _ قطعه موج . همنوازی دو سنتور در  دشتی.تنظیم و اجر محسن غلامی. با شماره مجوز 3767-1397.کتابخانه ملی : 22756و

4 _  تصنیف قدیمی یه گل داشتم تنظیم محسن غلامی.شماره مجوز4056_1397 و کتابخانه ملی  22836و

5 _ ترانه صمد .همنوازی دو سنتور  .تنظیم و اجرا : محسن غلامی .شماره مجوز4546_1397 و کتابخانه ملی  23133و 

6 _ تصنیف قدیمی زندگی آی زندگی .همنوازی دو سنتور  .تنظیم و اجرا : محسن غلامی .شماره مجوز4545_1397 و کتابخانه ملی  23132و 

7 _ قطعه فراق .همنوازی دو سنتور  .تنظیم و اجرا : محسن غلامی .شماره مجوز4543_1397 و کتابخانه ملی  23131و 

8 _ تصنیف قدیمی نفرین بر مستی .تنظیم : محسن غلامی.سنتور : رویا باقرزاده .شماره مجوز4766_1397 و کتابخانه ملی  23131 و 

9 _ قطعه آوازی یاد دوست .تکنوازی سنتور محسن غلامی .شماره مجوز4717_1397 و کتابخانه ملی  23249 و 

10 _ قطعه خاطره . همنوازی سنتور با سازهای الکترونیک . تنظیم و اجرا محسن غلامی.شماره مجوز 4718_1397 و کتابخانه ملی  23250 و 

11 _ تصنیف فریاد بی اثر.آهنگ و تنظیم محسن غلامی.آواز وتنبک مجید طریقی.شماره مجوز وزارت ارشاد ۱۳۹۷-۴۷۶۵ و کتابخانه ملی ۲۳۳۵۵و

12 _ تصنیف قدیمی سوز عاشقی.تنظیم برای سنتور محسن غلامی.اجرا رویا باقرزاده.شماره مجوز وزارت ارشاد ۱۳۹۷-۵۱۳۷ و کتابخانه ملی ۲۳۵۲۳و

13 _ آواز نوا.همنوازی دو سنتور.محسن غلامی.شماره مجوز وزارت ارشاد  ۱۳۹۷-۵۰۵۸ و کتابخانه ملی ۲۳۵۱۷و

14 _ دیلان . همنوازی سنتور با ساز های الکترونیک.آهنگ و تنظیم محسن غلامی

15 _ قطعه گرایلی برگرفته از ردیف موسیقی ایرانی.تنظیم برای دو سنتور محسن غلامی

16 _ قطعه کوچک جنگلی اثر محمد میرزمانی . همنوازی سنتور و ارکستر زهی شماره مجوز وزارت ارشاد ۱۳۹۸-۱۰۰۸ و کتابخانه ملی ۲۴۱۵۵و

17 _تصنیف اشک مهتاب.اثر حسن یوسف زمانی . تنظیم ارکستر محسن غلامی . آواز : صادق میرزا

شماره مجوز ارشاد 1849-1398 و ثبت کتابخانه ملی : 24662و

18 _ ترانه مازندرانی لیلا خانم . تنظیم محسن غلامی.با صدای مهرداد جلیلی

19_ تصنیف مازندرانی بانو جان . با صدای سشلیمان عمران . تنظیم محسن غلامی

20 _ترانه مازندرانی لیلی جان با صدای سلیمان عمران . تنظیم ارکستر محسن غلامی . شماره مجوز ارشاد 5070-1398 و ثبت کتابخانه ملی : 24647و

21 _  ترانه مازندرانی بوریم کوه بر اساس ملودی دریا او دره .با صدای مجید طریقی
تنظیم ارکستر : محسن غلامی . شماره مجوز ارشاد 5069-1398 و ثبت کتابخانه ملی : 26646و

22 _ تصنیف غروب .ملودی و آواز کامبیز عبدل زاده . تنظیم ارکستر : محسن غلامی

23 _تصنیف مازندرانی دریا او دره . تنظیم ارکستر محسن غلامی

شماره مجوز ارشاد 1070-1399 و ثبت کتابخانه ملی : 28364و

24 _ خلوت دل . تکنوازی سنتور محسن غلامی

شماره مجوز ارشاد 78-1399 و ثبت کتابخانه ملی : 27377و

25 _ تنهایی . تکنوازی سنتور محسن غلامی

شماره مجوز ارشاد 79-1399 و ثبت کتابخانه ملی : 27378و

26 _ قطعه فولکوریک مازندرانی «طاهره سنگسری» با صدای سلیمان عمران و تنظیم محسن غلامی

شماره مجوز ارشاد 1172-1399 و ثبت کتابخانه ملی : 28623و

27 _تصنیف شکوه با صدای مصطفی وقاری.آهنگ و تنظیم :محسن غلامی

شماره مجوز ارشاد 1296-1399 و ثبت کتابخانه ملی : 28818و

28 _ تصنیف گیلانی زواردیدن با صدای شاهر شیردوست .و تنظیم محسن غلامی

شماره مجوز ارشاد 1394-1399 و ثبت کتابخانه ملی : 28804و

29 _ تصنیف «یار آمد» با صدای ابراهیم یوسفی‌نژاد و تنظیم محسن غلامی

30 _ تصنیف قدیمی سیاهی شب .آواز ابراهیمی یوسفی نژاد.تنظیم محسن غلامی

شماره مجوز ارشاد 3681-1399 و ثبت کتابخانه ملی : 30325و

31 _ تصنیف قدیمی خاطر آسوده تنظیم محسن غلامی و با صدای صادق میرزا.همخوان آرمینا عبدی

شماره مجوز ارشاد 2268-1399 و ثبت کتابخانه ملی : 29439و

32 _ آهنگ سکوت اثر حسین بهروزی نیا . تنظیم محسن غلامی

شماره مجوز ارشاد 205-1400 و ثبت کتابخانه ملی : 32895و 

33 _ تصنیف بهار دلنشین. تنظیم برای سنتور و گیتار و تار باس : محسن غلامی

شماره مجوز ارشاد  2084-1400 و ثبت کتابخانه ملی : 34217و

34 _ باران . همنوازی سنتور و تنبک و تار باس با گروه کر .آهنگ و تنظیم محسن غلامی

شماره مجوز ارشاد  2938-1400 و ثبت کتابخانه ملی : 34923و

35 _تصنیف مازندرانی لیلی تنها. آواز : سلیمان عمران.تنظیم : محسن غلامی

شماره مجوز ارشاد  3099-1400 و ثبت کتابخانه ملی : 35170و

36 ـ قطعه بی کلام افسون . آهنگ و تنظیم :‌ محسن غلامی

شماره مجوز ارشاد  3100-1400 و ثبت کتابخانه ملی : 35085و

37 _تصنیف گیلانی اوی لیلی با صدای شاهرخ شیردوست

شماره مجوز ارشاد 4107-1400 و ثبت کتابخانه ملی : 36011و

38  ـ قطعه عبور با صدای حسین رودگر آملی

شماره مجوز ارشاد 4331-1400 و ثبت کتابخانه ملی : 36267و

39 ـقطعه دریا طوفان با صدای شاهرخ شیردوست و تنظیم محسن غلامی

شماره مجوز ارشاد 4109-1400 و ثبت کتابخانه ملی : 36012و

40 ـ تصنیف مازندرانی مینا با صدای مهرداد جلیلی و تنظیم محسن غلامی

شماره مجوز ارشاد3909 -1400 و ثبت کتابخانه ملی : 35917و

41 ـ تصنیف مازندرانی  مهربانی با صدای رشید بابازاده ( عمو یادگار )  و تنظیم محسن غلامی

شماره مجوز ارشاد3908 -1400 و ثبت کتابخانه ملی : 35916و

42 ـ قطعه گفتگو . دو نوازی دو سنتور اجرا و تنظیم محسن غلامی

43 ـ قطعه وصال . دو نوازی دو سنتور اجرا و تنظیم محسن غلامی

44 ـ قطعه موج دو نوازی دو سنتور .تنظیم و اجرا محسن غلامی

45 _ تصنیف مازندرانی گل من با صدای مهرداد جلیلی .تنظیم محسن غلامی

46 _ تصنیف آتش دل با صدای سلیمان عمران  .تنظیم محسن غلامی

47 _  قطعه  سر مست.همنوازی سنتور ، گیتار ، تارباس ، تنبک و درامز .آهنگ و تنظیم محسن غلامی 

48 _تصنیف مازندرانی آی نوونه جان نوونه.تنظیم و اجرای از محسن غلامی

49 _رقص مضراب.همنوازی سنتور و تنبک و درامز.محسن غلامی.مجید طریقی

50 _رقص بهار.همنوازی سنتور و تنبک و درامز.اثر محسن غلامی.مجید طریقی

51 _پای کوبان.آهنگ و تنظیم محسن غلامی.همنوازی سنتور و تنبک و عود و درامز

52 _ فردا تو می آیی.تنظیم ارکستر و درامز : محسن غلامی

53 _ ملودی قدیمی ترکی.تنظیم برای همنوازی ۵ سنتور و تار باس: محسن غلامی

57 _ تصنیف قدیمی افسون سخن تنظیم برای همنوازی دو سنتور و تنبک : محسن غلامی

58 _ تصنیف قدیمی نرگس مست تنظیم برای سنتور و تار باس و تنبک : محسن غلامی

59 _ تصنیف قدیمی در فکر تو بودم تنظیم برای سنتور و تار باس و تنبک : محسن غلامی

60 _  قطعه شیدایی اثر محسن غلامی همنوازی سنتور و تار باس و تنبک

61 _ تصنیف فولک قمر .خواننده :محمد رضا اسحاقی.تنظیم ارکستر محسن غلامی

62 _ تصنیف مازندرانی چشم انتظاری.خواننده محمود شریفی.تنظیم محسن غلامی