تصنیف قدیمی فردا تو می آیی.تنظیم ارکستر و درامز : محسن غلامی

با همراهی نوازندگان : تنبک : مجید طریقی گیتار :حسین رودگر سنتور و تار باس: رویا باقرزاده کاور : عارف هاشمی انتشار از موسسه فرهنگی هنری آوای برگریزان