تصنیف آتش دل با صدای سلیمان عمران.تنظیم محسن غلامی نوازندگان : تنبک : مجید طریقی سنتور : رویا باقرزاده انتشار از موسسه فرهنگی هنری آوای برگریزان