محسن غلامی متولد سال ۱۳۵۸ در شهرستان آمل
سنتور را در نزد اساتیدی همچون استاد رامین صفایی ، پرویز مشکاتیان و …  آموخت و آهنگسازی را از استاد علی تجویدی و میلاد کیایی فرا گرفت.

انتشار کتاب ها و آثار صوتی با عناوین زیر:

۱- کتاب شعر بی واژه (مجموعه تکنوازی های پرویز مشکاتیان) در ۷ جلد اشاره نمود که جلد اول و دوم و سوم و چهارم  و پنجم و ششم و هفتم و هشتم آن با همکاری علیرضا جواهری به چاپ رسیده است.

انتشار توسط انتشارات چکاد هنر با شماره مجوز : کتابخانه ملی ۷۸۷۳-۵۸م . ۴۴۹۷۸۱۱

۲- تکنوازی سنتور در آلبوم آوای برگریزان که توسط شرکت چهار باغ منتشر شده است .انتشار توسط موسسه چهار باغ با شماره مجوز : ۳۳۶۲ / ۲ ج و شماره ثبت ۶۶۱۰ از کتابخانه ملی ایران

۳- نوار و سی دی صوتی  واژه تنهایی – همنوازی سنتور و تنبک.انتشار توسط موسسه راوی آذر کیمیا با شماره مجوز :  6320 و شماره ثبت ۱۳۲۷۲ از کتابخانه ملی ایران

۴- نوار و سی دی صوتی ساحل خیال – همنوازی سنتور و تنبک و ویلونسل.انتشار توسط موسسه راوی آذر کیمیا با شماره مجوز :  6940 و شماره ثبت ۱۳۷۸۹ و ، از کتابخانه ملی ایران

۵- نوار و سی دی صوتی سایه خیال – همنوازی سنتور و تنبک.انتشار توسط موسسه راوی آذر کیمیا با شماره مجوز :  6968 و شماره ثبت ۱۳۲۷۲ از کتابخانه ملی ایران

۶- کتاب آوای برگریزان که حاوی قطعاتی از ایشان برای سنتور می باشد.انتشار توسط انتشارات چکاد هنر با شماره مجوز : کتابخانه ملی۱۲۱۶۷۷۸ شابم کتابخانه ملی ۳-۵۸-۸۰۲۶۱۰-۰-۹۷۹

۷ _ کتاب  هفت شهر عشق دوره عالی سنتور  نوازی  در هفت دستگاه و متعلقات آن.انتشار توسط انتشارات چکاد هنر با شماره مجوز : کتابخانه ملی ۹۶۲۴۴۲۲شابم کتابخانه ملی ۰-۸-۹۰۱۴۵۵۵-۰-۹۷۹

۸ _ آلبوم هفت شهر عشق( اجرای  کتاب  هفت شهر عشق  دوره عالی  سنتور نوازی )انتشار توسط موسسه راوی آذر کیمیا با شماره مجوز :۷۱۵۸ و شماره ثبت ۱۴۰۷۲و ، از کتابخانه ملی ایران

۹- آلبوم بهار رویا ها  ( دونوازی سنتور و تمبک ).انتشار توسط موسسه راوی آذر کیمیا با شماره مجوز : 8557-91 و شماره ثبت ۱۴۵۸۴ و ، از کتابخانه ملی ایران

۱۰- آلبوم گاه دلتنگی قطعاتی برای همنوازی نی و کمانچه با گروه ساز های ایرانی.انتشار توسط موسسه راوی آذر کیمیا با شماره مجوز :۰۲۷۸۷-۹۲ و شماره ثبت ۱۵۰۰۶و ، از کتابخانه ملی ایران

۱۱ _ کتاب واژۀ تنهایی ( قطعاتی برای سنتور و تمبک در سه گاه و دشتی  و همایون )انتشار توسط انتشارات چکاد هنر با شماره مجوز : کتابخانه ملی ۴۲۹۹۶۱۵شابم کتابخانه ملی ۹-۳۲-۸۰۲۶۱۸-۰-۹۷۹

۱۲ _ کتاب ساحل خیال ( قطعاتی برای سنتور و تنبک در شور و دشتی)انتشار توسط انتشارات چکاد هنر با شماره مجوز : شابم کتابخانه ملی ۶-۳۳-۸۰۲۶۱۸-۰-۹۷۹

۱۳ _ کتاب سایۀ خیال ( قطعاتی برای سنتور و تنبک در نوا شور و همایون و بیات ترک )انتشار توسط انتشارات چکاد هنر با شماره مجوز : شابم کتابخانه ملی ۱-۴۱-۸۰۲۶۱۸-۰-۹۷۹

۱۴ _ کتاب سنتور و تکنیک در پنج جلد که جلد اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم آن منتشر شده است.انتشار توسط انتشارات چکاد هنر با شماره مجوز : کتابخانه ملی ۵۱۳۹۸۴۱.شابم ها : جلد اول : 7-49-802618-0-979.جلد دوم : 7-52-802618-0-979 جلد سوم : 5-56-802618-0-979 جلد چهارم : 9-58-802618-0-979 جلد پنجم : 6-59-802618-0-979

۱۵ کتاب وارش ( مجموعه قطعات موسیقی مازندرانی )انتشار توسط انتشارات چکاد هنر با شماره مجوز : شابم کتابخانه ملی ۵-۴۳-۸۰۲۶۱۸-۰-۹۷۹

۱۶ _ کتاب بهار رویاها ( قطعاتی برای سنتور )انتشار توسط انتشارات چکاد هنر با شماره مجوز : کتابخانه ملی ۴۸۷۵۴۲۰٫شابم کتابخانه ملی ۸-۴۲-۸۰۲۶۱۸-۰-۹۷۹

۱۷ _ کتاب گاه دلتنگی قطعاتی برای همنوازی نی و کمانچه با گروه ساز های ایرانی.انتشار توسط انتشارات چکاد هنر با شماره مجوز : کتابخانه ملی ۵۲۷۲۹۶۴٫شابم کتابخانه ملی ۲-۶۰-۸۰۲۶۱۸-۰-۹۷۹

۱۸ _ کتاب سیا ابران . گلچینی از قطعات موسیقی گیلان . نویسنده رویا باقرزداه. تنظیم برای سنتور محسن غلامی

۱۹ _ آلبوم سنتور و تکنیک ۱ .اثر محسن غلامی با نوازندگی رویا باقرزاده .انتشار توسط موسسه فرهنگی هنری آوای برگریزان با شماره مجوز ۳۲۰۶_۱۳۹۷ و کتابخانه ملی ۲۲۳۵۲و

۲۰ _  آلبوم سنتور و تکنیک ۲ .اثر محسن غلامی با نوازندگی رویا باقرزاده .انتشار توسط موسسه فرهنگی هنری آوای برگریزان با شماره مجوز۳۳۲۲ _۱۳۹۷  و کتابخانه ملی  ۲۲۴۶۵و

۲۱ _  آلبوم سنتور و تکنیک ۳ .اثر محسن غلامی با نوازندگی رویا باقرزاده .انتشار توسط موسسه فرهنگی هنری آوای برگریزان با شماره مجوز ۳۳۶۵_۱۳۹۷  و کتابخانه ملی  ۲۲۴۶۶و

۲۲ _  آلبوم وارش ( قطعات موسیقی مازندرانی  .اثر محسن غلامی با نوازندگی آرمین خامه ور  .انتشار توسط موسسه فرهنگی هنری آوای برگریزان با شماره مجوز ۳۱۹۰_ ۱۳۹۷ و کتابخانه ملی  ۲۲۴۷۸و

۲۳ _ آلبوم قصه وفا .کوارتت سنتور.ساخته و تنظیم محسن غلامی.انتشار توسط موسسه فرهنگی هنری آوای برگریزان با شماره مجوز ۳۴۷۴ _۱۳۹۷  و کتابخانه ملی ۲۲۵۷۶و