قطعه گرایلی برگرفته از ردیف موسیقی ایرانی.تنظیم برای دو سنتور محسن غلامی
فایل کامل این دو نوازی از طریق موسسه آوای برگریزان منتشر شده و فایل سوتی به همراه پارتیتور این قطعه از وب سایت mohsengholami.ir قابل دانلود می باشد.

و یا دانلود از اینجا