تصنیف مازندرانی آی نوونه جان نوونه.تنظیم و اجرای از محسن غلامی
با همراهی نوازندگان :
مجید طریقی : تنبک
رویا باقرزاده : سنتور
انتشار از موسسه فرهنگی آوای برگریزان
دانلود این اثر از وب سایت mohsengholami.ir