خانه

موسسه فرهنگی هنری آوای برگریزان در سال 1397 توسط محسن غلامی تاسیس گردید.

فعالیتهای این موسسه تهیه و تکثیر آثار صوتی و تصویری و همچنین اخذ مجوز آلبوم و تک آهنگ از وزارت ارشاد می باشد.

ارایه خدمات آهنگسازی و تنظیم و همچنین میکس و مسترینگ نیز از جمله فعالیتهای موسسه است.از آثار منتشر شده این موسسه :

1 _  آلبوم سنتور و تکنیک ۱ .اثر محسن غلامی با نوازندگی رویا باقرزاده .انتشار توسط موسسه فرهنگی هنری آوای برگریزان با شماره مجوز ۱۳۹۷-۳۲۰۶ و کتابخانه ملی ۲۲۳۵۲و

2 _ آلبوم سنتور و تکنیک ۲ .اثر محسن غلامی با نوازندگی رویا باقرزاده .انتشار توسط موسسه فرهنگی هنری آوای برگریزان با شماره مجوز ۱۳۹۷-۳۳۲۲  و کتابخانه ملی  ۲۲۴۶۵و

3 _  آلبوم سنتور و تکنیک ۳ .اثر محسن غلامی با نوازندگی رویا باقرزاده .انتشار توسط موسسه فرهنگی هنری آوای برگریزان با شماره مجوز ۱۳۹۷-۳۳۶۵  و کتابخانه ملی  ۲۲۴۶۶و

4 _ آلبوم وارش ( قطعات موسیقی مازندرانی  .اثر محسن غلامی با نوازندگی آرمین خامه ور  .انتشار توسط موسسه فرهنگی هنری آوای برگریزان با شماره مجوز ۱۳۹۷-۳۱۹۰  و کتابخانه ملی  ۲۲۴۷۸و

5 _  آلبوم قصه وفا .کوارتت سنتور.ساخته و تنظیم محسن غلامی.انتشار توسط موسسه فرهنگی هنری آوای برگریزان با شماره مجوز ۳۴۷۴ _۱۳۹۷  و کتابخانه ملی ۲۲۵۷۶و

7 _ آلبوم سیا ابران ( اجرای قطعات موسیقی گیلانی ) . اثر رویا باقرزاده.اجرا آرمین خامه ور .انتشار توسط موسسه فرهنگی هنری آوای برگریزان با شماره مجوز 4028 – ۱۳۹۷ و کتابخانه ملی ۲۲۸۵۷و

8 _ تصنیف قدیمی سیاهی شب ( تک آهنگ ) تنظیم برای دو سنتور و اجرا : محسن غلامی.انتشار توسط موسسه فرهنگی هنری آوای برگریزان با شماره مجوز3255_1397 و کتابخانه ملی  22402و

9 _ قطعه پاییز .تکنوازی سنتور .تنظیم و اجرا محسن غلامی.انتشار توسط موسسه فرهنگی هنری آوای برگریزان با شماره مجوز4019_1397 و کتابخانه ملی  22786و

10 _ قطعه موج . همنوازی دو سنتور در  دشتی.تنظیم و اجر محسن غلامی. با شماره مجوز 3767-1397.کتابخانه ملی : 22756و

11 _ تصنیف قدیمی یه گل داشتم تنظیم محسن غلامی.شماره مجوز4056_1397 و کتابخانه ملی  22836و 

5 _ ترانه صمد .همنوازی دو سنتور  .تنظیم و اجرا : محسن غلامی .شماره مجوز4546_1397 و کتابخانه ملی  23133و 

6 _ تصنیف قدیمی زندگی آی زندگی .همنوازی دو سنتور  .تنظیم و اجرا : محسن غلامی .شماره مجوز4545_1397 و کتابخانه ملی  23132و 

7 _ قطعه فراق .همنوازی دو سنتور  .تنظیم و اجرا : محسن غلامی .شماره مجوز4543_1397 و کتابخانه ملی  23131و