تصنیف مازندرانی گل من با صدای مهرداد جلیلی .تنظیم محسن غلامی
هنرمندان همراه در این اثر :
تنبک : مجید طریقی
عود : یعقوب نوروزی
گیتار : فرزاد زاهدی
سنتور و تار باس : رویا باقرزاده
انتشار از موسسه فرهنگی هنری آوای برگریزان