اثر محسن غلامی با نوازندگی رویا باقرزاده .انتشار توسط موسسه فرهنگی هنری آوای برگریزان با شماره مجوز
۱۳۹۸-۹۳۹   و کتابخانه ملی  …….
این آلبوم حاوی 26 قطعه تمرین دو صدایی برای سنتور نوازی بوده است.
و توسط انتشارات چکاد جاپ شده و آلبوم صوتی آن نیز توسط موسسه آوای برگریزان منتشره شده است.
و در تابستان 1398 در بازار موسیقی عرضه خواهد شد.