ترانه مازندرانی لیلا خانم . تنظیم محسن غلامی.با صدای مهرداد جلیلی
نوازندگان :
تنبک : مجید طریقی
سنتور : محسن غلامی
گروه کر : رویا باقرزاده . محسن غلامی
دانلود کامل این اثر از وب سایت محسن غلامی : mohsengholami.ir