قطعه فراق.همنوازی دو سنتور  .تنظیم و اجرا : محسن غلامی .انتشار توسط موسسه فرهنگی هنری آوای برگریزان با شماره مجوز 4543_1397 و کتابخانه ملی  23131و 

دانلود و خرید این اثر از اینجا و یا لینک :

دانلود تک آهنگ