تصنیف مازندرانی لیلی تنها. آواز : سلیمان عمران.تنظیم : محسن غلامی نوازندگان : تنبک : مجید طریقی گیتار : حسین رودگر سنتور و تار باس : رویا باقرزاده گروه کر : آرمینا عبدی موسسه فرهنگی هنری آوای برگریزان