باران . همنوازی سنتور و تنبک و تار باس با گروه کر .آهنگ و تنظیم محسن غلامی

هنرمندان :

تنبک : مجید طریقی 

تار باس : رویا باقرزاده

گروه کر : آرمینا عبدی

سنتور : محسن غلامی